Onze arbodiensten

Een arbodienst is betrokken bij de medewerkers én het bedrijf. Om haar werk goed te kunnen doen, wil Werkwijs dus ook de organisatie beter leren kennen. Wat speelt er? Hoe ziet het werk eruit in diverse functies? Welke vormen van verzuim komen vooral voor? Deze vragen stellen we als eerste. Op basis van de antwoorden, komen we met een passend maatwerkaanbod op verrichtingenbasis. Dit betekent dat je een basistarief betaalt per medewerker en daarnaast uitsluitend betaalt voor wat je afneemt. Werkwijs heeft verschillende diensten. Bij elke dienst vind je een korte omschrijving van wat je kunt verwachten. Vragen? Domme vragen bestaan niet, stel ze gerust.  

Altijd inzetbaar 1

Met Altijd inzetbaar 1 kies je voor ontzorging. Samen bespreken we de (rand)voorwaarden rondom en vanaf de eerste ziekmelding. In het volledige traject is de vaste casemanager het vaste aanspreekpunt voor werkgever en de medewerker.

Hier kun je op rekenen:

  • Vaste casemanager
  • Inzet gecertificeerde een deskundige bedrijfsarts
  • Ontzorgen poortwachterverplichting
  • Verzorgen van administratie en dossier
  • Zorgvuldig geselecteerde deskundigen in elke fase
  • Persoonlijke aandacht
  • Maatwerk

Altijd inzetbaar 2

Bij Altijd inzetbaar 2 krijg je alle faciliteiten en diensten van Altijd inzetbaar 1, mét daarbij de expertise van een taakgedelegeerde. Altijd inzetbaar 2 is vooral geschikt voor grotere organisaties vanaf 250 medewerkers.

De taakgedelegeerde is een relatief nieuwe functie binnen de Arbodienstverlening. De taakgedelegeerde geeft, waar dat ondersteunend is, extra aandacht aan de medewerker. Vanuit de kennis van beperkingen en mogelijkheden ondersteunt de taakgedelegeerde de medewerker bij het samen zetten van stappen in de re-integratie. De taakgedelegeerde heeft de expertise om met de medewerker in gesprek te gaan over drijfveren en motivatiebronnen. Hoe kan de re-integratie daarop zo aansluiten dat de werknemer binnen de medische mogelijkheden het doel behaalt? De exacte (maatwerk)taken van de taakgedelegeerde worden bepaald in overleg met de bedrijfsarts.

Altijd inzetbaar coaching

De kennis en ervaring van arbo en verzuim, zet Werkwijs graag breder in. Denk aan advies en ondersteuning voor organisaties die kampen met veel verloop van leidinggevend personeel, waardoor de contacten met zieke de medewerkers vervagen. Zeker als verzuim ongrijpbaar dreigt te worden, en re-integratie in eigen werk uitblijft, kan de inzet van Altijd inzetbaar coaching nuttig zijn en helpen bij het terugdringen van (langdurig) verzuim en versnelde inzet.

Altijd inzetbaar coaching is coaching on the job. Dit kan op vele manieren, bijvoorbeeld via begeleiding bij specifieke situaties of gesprekken. Hoe ga je om met een zieke medewerker? Wat kan een medewerker helpen om terug te keren in het werk? Of als het eigen werk niet meer haalbaar lijkt, wat zijn dan de stappen? Hoe zorg je dat je afspraken maakt met je medewerker of met de arbodienst waarmee je werkt?

Altijd inzetbaar arbeidsdeskundig onderzoek

In de tijdlijn Werkwijzer Poortwachter staat de rol omschreven van het arbeidsdeskundig onderzoek. Deze wordt vrijwel altijd na een jaar ziekteverzuim gepland. Werkwijs heeft veel ervaring met het (laten) doen van arbeidsdeskundige onderzoeken. Een externe onafhankelijke deskundige voert het arbeidsdeskundig onderzoek uit.

Altijd inzetbaar training

Hoe zorg je dat medewerkers duurzaam integreren? Hoe neem je de regie in de re-integratie binnen de kaders van de Werkwijzer Poortwachter en vertaal je dit naar concrete stappen? Werkwijs krijgt deze vragen regelmatig binnen. Daarom organiseert Werkwijs trainingen om de interne kennis en vaardigheden van betrokkenen te verbeteren. Ook voor deze trainingen geldt: altijd maatwerk!

Wilt u weten wat we kunnen betekenen?

Afspraak maken