Arbo professionals

Casemanager

De casemanager is de spin in het web bij ziekteverzuim en vormt tevens de kern van Werkwijs. De casemanager maakt verbindingen, verzorgt afspraken en houdt het dossier bij. De casemanager is de gesprekspartner voor werkgever en de medewerker. Altijd bereikbaar en altijd inzetbaar.

Onderscheidend aan de aanpak van de casemanager van Werkwijs is de maatwerk aanpak. In iedere situatie spelen andere factoren die het ziekteverzuim beïnvloeden. Immers, elk bedrijf is anders qua werkzaamheden en cultuur. Bovendien schuilt achter elke ziekmelding een eigen verhaal. De casemanager besteedt aandacht aan de medewerker en stemt af met de werkgever, bedrijfsarts en andere betrokkenen. De casemanager zorgt voor een goede vastlegging en houdt het Poortwachterdossier bij.

Bedrijfsarts

Werkwijs werkt nauw samen met geselecteerde zelfstandige bedrijfsartsen die net als Werkwijs maatwerk en een persoonlijke aanpak belangrijk vinden. Het contact met de casemanager is daarbij essentieel. Die plant immers de vervolgafspraken in afstemming met de bedrijfsarts. Dit gebeurt zorgvuldig zodat de afspraken aansluiten op de situatie van de medewerker. Er zijn situaties waarin de taakgedelegeerde een goede rol kan spelen, om meer aandacht te geven aan factoren die meespelen in het ziekteverzuim. Ook dit is in afstemming met de bedrijfsarts.

Taakgedelegeerde

Werkwijs ziet dat de taakgedelegeerde echt het verschil kan maken. De taakgedelegeerde heeft gesprekken met de medewerker om helder te krijgen wat belemmeringen en mogelijkheden zijn om weer aan het werk te gaan. In deze gesprekken is aandacht voor de medische en andere factoren die een rol spelen. De taakgedelegeerde bespreekt met de medewerker de re-integratiedoelen en ondersteunt bij het realiseren daarvan.

Arbeidsdeskundige

Werkwijs heeft diverse arbeidsdeskundigen in het netwerk die vanzelfsprekend de verzuimregels kennen maar bovenal denken in oplossingen. De arbeidsdeskundige doet eerst het arbeidsdeskundig onderzoek. Daarin wordt met de werkgever en werknemer de inhoud van de functie besproken, maar ook de beperkingen van de medewerker, het verloop van de re-integratie en de gedachten over de toekomst. Op basis van deze gesprekken adviseert de arbeidsdeskundige over de mogelijkheid van terugkeer in de functie, binnen of buiten het bedrijf. Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt afgesloten met een arbeidsdeskundig rapport.

Coach Spoor 1 en Spoor 2

Afhankelijk van het advies van de arbeidsdeskundige wordt ingezet op twee sporen. Bij spoor 1 is de casemanager van Werkwijs nauw betrokken voor de re-integratie binnen het bedrijf. Terugkeer naar het eigen bedrijf is niet altijd mogelijk of onzeker. In dat geval kiest Werkwijs voor het aanstellen van een coach die zich vooral richt op kansen voor de medewerker buiten het bedrijf. Vaak lopen het eerste en het tweede spoor parallel aan elkaar.  Werkwijs besteedt veel tijd en aandacht aan het contact met alle betrokkenen. Dus met werkgever, de medewerker, coach én bedrijfsarts.

Overige professionals

Er kunnen factoren zijn die invloed hebben op de re-integratie, denk aan de arbeidsverhouding of de persoonlijke situatie van de medewerker. Dan kan de inzet van een professional helpen om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Zo heeft Werkwijs contact met mediators en bedrijfsmaatschappelijk werk. Ook andere partijen kunnen in sommige situaties helpen in de re-integratie zoals een multidisciplinair traject of een medische expertise. Werkwijs heeft hierin een goed netwerk dat snel en gericht kan worden ingezet. Natuurlijk altijd in overleg met de betrokkenen.

Gesprekspartner UWV

Als na 2 jaar verzuim een terugkeer in eigen werk niet haalbaar is gebleken, volgt over het algemeen een WIA-aanvraag bij het UWV. Het UWV controleert eerst of werkgever en werknemer de Werkwijzer Poortwachter goed hebben toegepast. Mede daarom besteedt Werkwijs tijdens het gehele traject aandacht aan een zorgvuldig dossier. De UWV-verzekeringsarts beoordeelt welke beperkingen er zijn en de arbeidsdeskundige van het UWV stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Op verzoek is Werkwijs aanwezig bij het UWV-gesprek om zaken toe te lichten en te duiden.

Ook goed om te weten: het is mogelijk om vervroegd een WIA-uitkering aan te vragen. Als er sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid en herstel niet mogelijk is, adviseert Werkwijs om de WIA-aanvraag te vervroegen. Dit kan een uitkomst bieden als er geen perspectief is op re-integratie. Ook hier is eerst weer een zorgvuldige afstemming tussen de bedrijfsarts en de medewerker en werkgever.

Wilt u weten wat we kunnen betekenen?

Stel je vraag