Kerndeskundigen

Kerndeskundigen

Werkwijs beschikt over de kerndeskundigen die in de Arbowet staan en verwijst regelmatig
naar deze kerndeskundigen. Dit bij thema’s rond veiligheid, hygiëne, maar ook bij preventief
onderzoek op gebied van medewerkerstevredenheid of gezondheid.