Arbodienst Werkwijs

Arbodienst Werkwijs komt uit de koker van Jacqueline Valkonet-Verbruggen. Zij heeft brede kennis van en ervaring met álle aspecten rondom verzuim. Kennis en ervaring die Werkwijs dagelijks benut voor bedrijven en organisaties die het belangrijk vinden om de Werkwijzer Poortwachter kwalitatief uit te voeren.

Elk bedrijf is anders

Werkwijs levert maatwerk. Altijd. Immers, elk bedrijf is anders. Ook als het gaat om verzuim. Daarom verdiept Werkwijs zich eerst in de bedrijfscultuur vóór zich op de uitvoering te storten. Zo ontstaat een uitvoering die past bij het bedrijf én die duurzaam resultaat oplevert. Dit in de vorm van duurzame re-integratie, goede dossiervorming (belangrijk voor UWV) en het behoud van goede werkgever-medewerker relaties. Onderscheidend aan Werkwijs, is de brede kennis van het volledige traject; al vanaf de eerste dag ziekmelding.

Brede dienstverlening maar altijd maatwerk

De dienstverlening van Werkwijs is bewust breed om zo in het volledige traject van verzuim de meest passende dienstverlening te kunnen bieden. Bij iedere stap, het juiste advies. Het plan van aanpak dat Werkwijs maakt, sluit aan op de visie van de werkgever en van de medewerker over de terugkeer in werk. Met het doel van de re-integratie bij iedereen duidelijk voor ogen, wordt tijdens het traject steeds meer duidelijk waar de beste mogelijkheden liggen voor de medewerker. Werkwijs splitst de route naar het doel op in tussentijdse, haalbare, stappen. Dit vraagt om steeds opnieuw schakelen met alle betrokkenen. De casemanager speelt hierin een centrale en essentiële rol, en heeft daarvoor het dossier op elk moment paraat.

Sterk netwerk

De Werkwijzer Poortwachter is duidelijk over wat de verantwoordelijkheden van de werkgever zijn. Daarom heeft Werkwijs de richtlijnen van het UWV altijd op het netvlies. Maar Werkwijs doet meer dan alleen de richtlijnen volgen. Zo onderhouden we actief contact met betrokkenen. Waar nodig zetten we een professional in uit ons brede netwerk en stemmen de verschillende activiteiten met alle betrokkenen goed af, zodat iedereen eenzelfde doel nastreeft. In opdracht van meerdere bedrijven voeren we arbeidsdeskundig onderzoek uit; een expertise die we ook zelf in huis hebben.

Altijd inzetbaar

Onze slogan is ‘Altijd Inzetbaar’. We vinden dat iedereen alle kansen verdient om weer inzetbaar te worden. Soms lukt dit niet meer binnen het eigen werk of in het eigen bedrijf. Dan is het voor alle betrokkenen extra belangrijk om helder te krijgen waar andere mogelijkheden liggen om inzetbaar te zijn. Natuurlijk zegt Altijd Inzetbaar ook iets over Werkwijs zelf. We zijn voor onze klanten graag altijd inzetbaar met een breed pakket aan diensten. Toegewijd en met kennis van zaken.

Onze positieve energie

Inzetbaarheid begint met positieve energie. Beweging, sport en vrijetijd zijn voor veel mensen belangrijk om fit en fris aan de slag te gaan. Voor Werkwijs zijn het vooral hardlopen en fietsen, wat zorgt voor positieve energie.

Wilt u weten wat we kunnen betekenen?

Maak een afspraak