Arbodienst: Werkwijs

Als het gaat om verzuim, wil je als werkgever zeker weten dat je op elk moment juist handelt binnen de kaders van de Werkwijzer Poortwachter. Dáár helpt Arbodienst Werkwijs werkgevers en hun medewerkers bij. Het maakt niet uit of het traject naar terugkeer al na enkele weken is, of pas na lange tijd. In alle gevallen kunnen werkgevers bouwen en vertrouwen op de deskundigheid en het advies van de casemanager van Werkwijs. Ook als terugkeer in het eigen werk niet mogelijk is. De aanpak van Werkwijs richt zich op behoud of herstel van een goede relatie tussen werkgever en de medewerker, met een zo spoedig mogelijke duurzame re-integratie. Op de inzet van Werkwijs kun je rekenen.

Lees meer

Onze arbodiensten

Een arbodienst is letterlijk een verlengstuk van het bedrijf of organisatie. Om ons werk goed te doen, willen wij de organisatie goed leren kennen. Wat speelt er? hoe ziet het verzuim eruit? En welke vormen van verzuim komen vooral voor? Het zijn deze vragen die we allereerst stellen.

Lees meer

Arbo professionals

De Wet verbetering poortwachter omvat duidelijke richtlijnen omtrent (langdurig) ziekteverzuim met verplichtingen voor zowel werkgevers als werknemers. Werkwijs neemt haar klanten de zorg en de regie uit handen. Wie te maken krijgt met langdurig ziekteverzuim, krijgt ook te maken met verschillende professionals al dan niet gelieerd aan Werkwijs.

Lees meer

Poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is in het leven geroepen om langdurig ziekteverzuim zo veel mogelijk te beperken. De wet stelt verplichtingen aan de werkgever en is leidend in de aanpak en de registratie van het verzuim. Vanzelfsprekend volgt Werkwijs de aanpak en richtlijnen die in de Wet zijn vermelden die wij tot in detail kennen.

Lees meer

Wilt u weten wat we kunnen betekenen?

Maak een afspraak