Ervaring met Werkwijs

Ervaring met Werkwijs

Deze bedrijven en arbodiensten werken al langere tijd samen met Jacqueline Valkonet van Werkwijs. Werkwijs ondersteunde hen bij ziekteverzuimbegeleiding, de terugkeer van medewerkers naar hun eigen functie of bij de re-integratie naar ander werk. Bekijk hier hun ervaringen.

“Jacqueline schakelt snel bij vragen”

Ron werd op advies van de arbodienst aangemeld bij Werkwijs voor het laten opstellen van een arbeidsdeskundig rapport. Hij was toen ongeveer een jaar ziek. “Zowel mijn werkgever als ik wilde alles op de goede manier doen om aan de wettelijke regels te voldoen. Maar wat is die goede manier? Arbeidsdeskundige Jacqueline Valkonet van Werkwijs kent het proces door en door. Zij wist wat nodig was om te doen.”

Onpartijdige arbeidsdeskundige

Ron: “Een ziekteproces is een pijnlijk proces. Je kiest er niet zelf voor, maar het overkomt je. In dat proces ben je als werknemer opeens kwetsbaar en sta je aanvankelijk voor je gevoel tegenover je werkgever. De arbodienst adviseerde mijn werkgever om mij, bij ongeveer een jaar ziekte, aan te melden bij Werkwijs voor het laten opstellen van een arbeidsdeskundig rapport. Ik had zelf geen invloed op de keuze voor een arbeidsdeskundige. Dat vond ik niet erg, als het maar een onpartijdig iemand zou zijn. Bij Jacqueline had ik zeker dat gevoel, ondanks dat ze mijn werkgever eerder sprak dan mij.”

Snelle reactie op vragen

“De afspraak met Jacqueline is – vanwege corona – online verlopen. Ondanks dat de afspraak via beeldbellen verliep, kon ik mijn verhaal bij haar kwijt. Zij luistert goed; ik voelde me gehoord. Wat ik echt fijn vind, is dat zij zo snel schakelt bij vragen. Toen ik nog wat vragen had over enkele formuleringen in het arbeidsdeskundig rapport, stond zij daar open voor en paste de tekst aan. Zij denkt mee en handelt vervolgens snel en doortastend. Daar heb ik waardering voor.”

Inzicht en duidelijkheid

“Het arbeidsdeskundig rapport geeft mij en mijn werkgever inzicht en duidelijkheid. In de muur waar je tegenaan loopt als je ziek bent, komt daardoor een deur die nieuwe mogelijkheden opent. Inmiddels helpt een re-integratiecoach mij bij de vervolgstappen. Bovendien is er meer bekend over wat ik fysiek aankan. Daarom heb ik binnenkort een nieuwe afspraak met Jacqueline voor het aanpassen van het arbeidsdeskundig rapport aan de huidige situatie. In een pijnlijk ziekteproces is het fijn om de juiste mensen om je heen te hebben die je hierin ondersteunen.”

Ron

“Haar open en neutrale insteek vind ik het belangrijkste”

Debbie werd op advies van de bedrijfsarts door haar werkgever aangemeld bij Werkwijs voor het laten opstellen van een arbeidsdeskundig rapport. Zij ziet alles als een kans en vertelt open over haar ervaringen met arbeidsdeskundige Jacqueline Valkonet van Werkwijs. “Haar open en neutrale insteek vind ik het belangrijkste.”

Arbeidsdeskundig rapport

Debbie: “Ondanks de goede verstandhouding met mijn werkgever was ik sceptisch over het inschakelen van een arbeidsdeskundige. De werkgever is immers de opdrachtgever, in hoeverre zou er ruimte zijn voor mijn inbreng? Jacqueline heeft die scepsis door haar aanpak volledig weggepoetst. In het persoonlijk gesprek dat wij hadden – via beeldbellen – gaf zij mij het gevoel dat ze er open en neutraal in stond, door goed te luisteren naar mijn verhaal. Ik had geen moment het idee dat zij partijdig was. Wellicht scheelt het dat ik van nature een open persoon ben die graag het gesprek aangaat.”

Onafhankelijk advies

“Zo’n onafhankelijk en neutraal iemand die de situatie vanuit meerdere kanten hoort, vind ik belangrijk. De bevindingen van de bedrijfsarts, werkgever en medewerker moeten uitmonden in een onafhankelijk advies. Het concept arbeidsdeskundig rapport ontving ik vlak voor mijn vakantie. Ik vond het fijn om van Jacqueline de tijd te krijgen om het advies op me in te laten werken en daarna de zaken waar ik nog vragen over had met haar te bespreken. Dat gaf mij het gevoel dat Jacqueline serieus met mij omging.”

Arbeidsdeskundig rapport

“Het arbeidsdeskundig rapport laat zien dat Jacqueline in staat is om goed te luisteren. Ik had aangegeven mijn kansen en mogelijkheden zo breed mogelijk te willen onderzoeken. Dit arbeidsdeskundig advies geeft me de kans om zowel met mijn werkgever te bekijken in hoeverre ik kan terugkeren in mijn eigen functie (ik heb alweer gewerkt!). Daarnaast wordt meteen een tweede spoor traject ingezet, waarin ik samen met een re-integratiecoach onderzoek wat daadwerkelijk goed is voor mij en mijn gezondheid. Ik ben content met deze uitkomst omdat het mij de ruimte geeft om alle opties te benutten; ik zie alles als een kans! Inmiddels werk ik op een rustige manier met de re-integratiecoach in kleine stapjes aan het vervolg. Zo heb ik al enkele (persoonlijkheids)testen gedaan. Kortom, er komen leuke dingen op mijn pad, dus ik ben tevreden.”

Debbie

“Van Jacqueline word je wijzer”

Menno van der Meer – Register Arbeidsdeskundige, loopbaancoach en mede-eigenaar van Step by Step Priority – werkt al jaren samen met arbeidsdeskundige Jacqueline Valkonet. Zij is voor hem een dierbare collega die graag haar arbeidsdeskundige kennis en ervaring deelt.

Oog voor mensen

Menno van der Meer: “In mijn ogen ben je pas een goede arbeidsdeskundige als je oog hebt voor de mens als geheel. Inclusief hun kwetsbaarheid. Bij een arbeidsdeskundig onderzoek, staat het leven van mensen vaak op losse schroeven, door hun fysieke en/of psychische klachten. Jacqueline heeft daar oog voor. Zij legt haar hart in ieder arbeidsdeskundig onderzoek. In combinatie met een juiste toepassing van gesprekstechnieken krijgt ze de benodigde informatie los. Zij gaat tot het uiterste om bij elke persoon dé oplossing te vinden, waar nodig met vasthoudendheid. Bij Step by Step Priority werken we op een vergelijkbare manier. Daarom is het zo fijn om met een gelijkgestemde arbeidsdeskundige te kunnen sparren en te kunnen samenwerken. Zo schakel ik Werkwijs in bij een deel van onze arbeidsdeskundige onderzoeken. Andersom gebeurt dat ook.”

Intens betrokken

“Ik ken Jacqueline uit de periode dat we allebei de opleiding tot arbeidsdeskundige volgden. Toen bleek dat we bij elkaar in de buurt woonden, zijn we gaan carpoolen. Met haar in je nabijheid is het nooit stil, en het gaat altijd over werk. Want Jacqueline is een echte vakidioot, maar wél een hele leuke en energieke. Haar enthousiasme over het werk zorgt voor dynamiek en inspiratie. Ze is intens betrokken bij haar werk als arbeidsdeskundige, neemt dat heel serieus, maar mét humor. Door dit alles is zij voor mij een dierbare collega met een groot hart, die ook maatschappelijk actief is. Van Jacqueline word je wijzer; ze helpt je echt verder.”

Menno van der Meer

Step by Step Priority

“WerkWijs is snel met heldere arbeidsdeskundige rapportages”

Floor Assmann – senior casemanager bij BeeActive verzuimbegeleiding in Loosdrecht – schakelt arbeidsdeskundige Jacqueline Valkonet van WerkWijs graag in voor arbeidsdeskundige vraagstukken. Vooral de snelheid en helderheid waarmee WerkWijs werkt, waardeert BeeActive.

Snel en helder

Floor Assmann: “We zetten WerkWijs graag in voor vraagstukken waar een arbeidsdeskundige voor nodig is. Jacqueline is altijd bereid om te sparren of om ons te adviseren; de lijntjes met haar zijn kort. In de verzuimbegeleiding is een arbeidsdeskundig rapport vaak nodig om de volgende stap te kunnen zetten. Zodra het rapport er is, kunnen wij verder met het traject. Elke dag dat de rapportage uitblijft, brengt extra kosten met zich mee voor de werkgever. Daarom is het fijn dat WerkWijs snel is met de rapportages die ook nog eens heel helder zijn.”

Enthousiast en deskundig

“In het contact met werkgevers en werknemers toont Jacqueline veel geduld. Ze is toegankelijk en verplaatst zich makkelijk in de persoon tegenover haar, terwijl zij zich tegelijkertijd mede door haar kennis en kunde niet zomaar laat overrulen. Zelfs in de meest complexe situaties blijft zij als onafhankelijk arbeidsdeskundige rustig. Dit is echt háár vak. In ieder contact proef je haar enthousiasme en deskundigheid, met hart voor de mensen voor wie ze werkt. Bij BeeActive is dan ook een gevleugelde uitspraak bij behoefte aan sparren: ‘we bellen Jacqueline wel even.

Floor Assmann

BeeActive

“Een arbeidsdeskundige met verstand van zaken”

Maarten van Duijn – bedrijfsarts bij arbodienst MediWerk – werkt voor werknemers uit de offshore-industrie graag samen met arbeidsdeskundige Jacqueline Valkonet van WerkWijs. “Discussie is er eigenlijk nooit” zegt hij.

Verzuimbegeleiding offshore-industrie

Maarten van Duijn: “Als bedrijfsarts bij onze ambitieuze arbodienst MediWerk houd ik me bezig met verzuimbegeleiding en de keuringen van medewerkers uit voornamelijk de offshore-industrie. Deze medische keuringen zijn vanuit de branche verplicht omdat er in de offshore-industrie weinig tot geen medische voorzieningen zijn op olieplatforms en schepen. Als een werknemer tegen een jaar verzuim aan zit, schakel ik graag Jacqueline Valkonet van Werkwijs in. Onze klanten bepalen zelf met welke arbeidsdeskundige ze willen werken. Wat ik merk is dat zij goed op Jacqueline reageren en haar no-nonsense aanpak waarderen. De lijntjes met haar zijn kort en discussie is er eigenlijk nooit. In korte tijd heeft zij zo een goede samenwerking opgebouwd met onze klanten.”

No-nonsense aanpak

“Wat ik prettig vind, is dat ik met Jacqueline kan sparren, bijvoorbeeld om onze visie over de re-integratiemogelijkheden van een medewerker te delen. Haar rapportages, nodig voor een sluitend rapport richting UWV, zijn helder en bondig. Er staat in wat erin moet staan, zonder poespas. No-nonsense dus, precies zoals de aanpak van Jacqueline is. Tot slot, ook niet onbelangrijk, als ik haar nodig heb, dan belt ze dezelfde dag nog terug. Altijd weer met een helder antwoord. Een arbeidsdeskundige met verstand van zaken!”

Maarten van Duijn - bedrijfsarts

MediWerk

“Heerlijk sparren met Jacqueline Valkonet van WerkWijs”

Miranda Schram – re-integratieadviseur bij arbodienst MediWerk – vindt het heerlijk sparren met Jacqueline Valkonet van WerkWijs. “Jacqueline gaat net als wij altijd een stap verder.”

Vertrouwd

Miranda Schram: “Oorspronkelijk werkte onze arbodienst vooral voor bedrijven in de offshore en maritieme sector. Inmiddels is onze klantengroep breder; van advocatenkantoren en ICT-bedrijven tot schoonmaakdiensten en accountants. En de arbodienst voor de energiebranche. Voor wie we ook bezig zijn, we werken bij MediWerk met ons hart. Dat betekent dat we altijd een stap verder gaan dan gevraagd. Die gedrevenheid herken ik in Jacqueline. Als een gelijkwaardige samenwerkingspartner laat ze mij als re-integratieadviseur in mijn waarde. Daarom is het zo heerlijk sparren met haar. Het voelt alsof ik samenwerk met een collega, in plaats van dat ik een bureau inhuur voor het arbeidsdeskundig onderzoek. Dat hoor ik ook terug van onze klanten. In een gesprek – zelfs al is het de eerste ontmoeting – is contact met Jacqueline direct vertrouwd.”

Zuivere aanpak

“Een arbeidsdeskundig onderzoek komt in beeld als een werknemer niet kan terugkeren in zijn eigen functie. ‘Hoe nu verder?’ Dat is de vraag waarmee Jacqueline een arbeidsdeskundig onderzoek start. Zij krijgt vooraf weinig informatie en gaat er als een leeg, onbeschreven blad in. Opvallend aan Jacquelines aanpak is dat zij de ander kan ‘lezen’; zij pikt niet alleen op wat mensen zeggen, maar ziet ook de non-verbale communicatie haarfijn en speelt daar op in. Zelfs in de meest lastige situaties blijft zij rustig en neemt de tijd voor de ander, waarbij ze met alle partijen meedenkt. Tegelijkertijd is zij duidelijk en blijft zij bij haar gevoel. Dat maakt haar aanpak zuiver. De mogelijkheden die zij ziet, onderbouwt ze met een duidelijke uitleg. Werkelijk, over de samenwerking met Jacqueline kan ik niets negatiefs verzinnen. Ik kan alleen maar hopen dat ze blijft doen waar ze goed in is en dat ze blijft zoals ze is.”

Miranda Schram - re-integratieadviseur

MediWerk

“Een allround arbeidsdeskundige met verfrissende kijk”

Diane van Gemert – casemanager, re-integratiebegeleider en mede-eigenaar van Minerva Vitale en Semper Paratus – besteedt de arbeidsdeskundige onderzoeken graag uit aan arbeidsdeskundige Jacqueline Valkonet. “Met haar verfrissende kijk komt ze altijd met de juiste oplossing.”

Arbeidsdeskundig advies

Diane van Gemert: “Samen met Jorunn van den Broek ben ik eigenaar van Minerva Vitale, een arbodienst voor verzuimmanagement. Ons andere bedrijf Semper Paratus houdt zich bezig met outplacement, tweede spoor trajecten, mediation, HR en verzuimbegeleiding. Als een werkgever (veelal uit het MKB) ons inschakelt dan willen wij dat hij een goed gevoel overhoudt aan onze dienstverlening. Net als de medewerker om wie het draait. Zelfs al zijn de belangen tegenstrijdig. Samenwerkingspartners zijn voor ons heel belangrijk bij het behalen van dat resultaat. Daarom werken we graag samen met partners die actief bijdragen aan dat goede gevoel bij zowel de werkgever als de werknemer. Jacqueline Valkonet van Werkwijs is zo’n partner. Als het gaat om arbeidsdeskundig advies, schakelen we haar graag in.”

Persoonlijk en professioneel

“Jacqueline helpt ons, in voornamelijk de tweede spoor trajecten, verder door creatief mee te denken. Voor ‘even sparren’ maakt zij altijd tijd. Opvallend is dat Jacqueline zich goed inleeft in een kandidaat. Zij schakelt net zo makkelijk met een hoogopgeleide als met iemand van de werkvloer; het draait bij haar om de persoon en niet om zijn of haar achtergrond. We merken dat mensen zich daardoor begrepen voelen. Jacqueline benadert mensen persoonlijk maar blijft tegelijkertijd professioneel.”

Allround arbeidsdeskundige

“Inmiddels werken we al enkele jaren met Jacqueline samen. Zij is een allround arbeidsdeskundige met veel ervaring op de werkvloer, werkt oplossingsgericht, schakelt snel en denkt mee. Met haar verfrissende kijk komt zij altijd met de juiste oplossing. Zij communiceert gemakkelijk en is heel toegankelijk. Ik hoop dat we nog lang met haar mogen samenwerken als het gaat om de arbeidsdeskundige onderzoeken voor onze klanten in heel Nederland.”

Diane van Gemert en Jorunn van den Broek

Eigenaren van Minerva Vitale en Semper Paratus

Werkwijs.nu
Jacqueline Valkonet
Tel: 06 – 53 95 8808
E-mail: info@werkwijs.nu