Ziekteverzuimbegeleiding
die voldoet aan Wet
Verbetering Poortwachter

Ziekteverzuimbegeleiding die voldoet aan Wet Verbetering Poortwachter

Soms verloopt de werkrelatie tussen jou als werkgever en een medewerker niet vlekkeloos. Bijvoorbeeld, omdat je medewerker dreigt uit te vallen vanwege persoonlijke omstandigheden, langdurig ziek is of na ziekte of een ongeluk zijn werkzaamheden niet meer kan uitvoeren. Als werkgever wil je dan de juiste stappen zetten, in het belang van je medewerker, je bedrijf, maar zeker ook om te voldoen aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter aan je stelt.

Werkwijs begeleidt werkgevers, ondernemers en HR-managers met verzuimbegeleiding en arbeidsdeskundig onderzoek, eventueel in combinatie met het begeleiden van bezoeken aan het UWV.

Verzuimbegeleiding voor medewerkers
om langdurige uitval te voorkomen

Verzuimbegeleiding

Krijgt een werknemer te maken met zware persoonlijke tegenslag, een ongeluk of een chronische ziekte? Dan ligt uitval uit het werkproces op de loer. Natuurlijk wil je dat als werkgever liever voorkomen. Werkwijs begeleidt preventief om te voorkomen dat werknemers langdurig uitvallen.

Ziekteverzuimbegeleiding

Door vroegtijdig ziekteverzuimbegeleiding voor je medewerker in te zetten, voorkom je dat je een medewerker langdurig uitvalt.

Aanpak ziekteverzuim

Werkwijs analyseert in korte tijd het daadwerkelijke knelpunt en stelt op basis daarvan concrete verbeteracties voor. Je kunt je medewerker(s) rechtstreeks door Werkwijs laten begeleiden. Daarnaast begeleidt Werkwijs casemanagers, zoals HR-managers.
Werkwijs werkt indien nodig of gewenst samen met de bedrijfsarts en/of de arbodienst.

Arbeidsdeskundig onderzoek voor een vast tarief

Als een werknemer bijna een jaar ziek is, heb je als werkgever een arbeidsdeskundige nodig om een vervolgroute te bepalen en een arbeidsdeskundig rapport op te stellen. Een arbeidsdeskundig rapport dat helderheid geeft over de mogelijkheid van terugkeer in de functie of re-integratie in een andere functie, binnen of buiten het bedrijf.

Aanpak arbeidsdeskundig onderzoek

Werkwijs bespreekt met de werkgever en werknemer de inhoud van de functie, wat de beperkingen van de medewerker zijn en hoe de re-integratie is verlopen. Daarnaast checkt Werkwijs hoe de werkgever en werknemer denken over de toekomst. Op basis van deze gesprekken adviseert Werkwijs over de mogelijkheid van terugkeer in de functie, binnen of buiten het bedrijf. Werkwijs plant de gesprekken met de werkgever en werknemer gelijktijdig of aaneensluitend.

Arbeidsdeskundig rapport

Werkwijs maakt een helder arbeidsdeskundig rapport dat voldoet aan alle wettelijke eisen. Tegelijkertijd is Werkwijs creatief en realistisch in het bedenken van mogelijkheden die zowel de werkgever als de werknemer echt verder helpen.

Werkwijs.nu
Jacqueline Valkonet
Tel: 06 – 53 95 8808
E-mail: info@werkwijs.nu